fredag, kl 18 - kl 00 Klarvær. Svak vind, 2.7 m/s fra Nordvest. 0 mm nedbør.

Vår egen Philippe Robin-Skaug som har skrevet et flott innlegg i Aftenposten om ungdomstennis:

Philippe Robin-Skaug belyser med sitt innlegg viktige synspunkter i forhold til hvordan ungdom også rammes når deres aktiviteter stenges ned.

Klikk på linken for å kunne lese innlegget:

Prisen vi ungdommer betaler under pandemien, er for høy (aftenposten.no)


OPPSTART TENNIS FOR BARN OG UNGDOM TIL OG MED 19 ÅR

Etter pressekonferanse lørdag den 30. Januar åpnes det igjen opp for innendørs tennisaktivitet i Boblen og Bygdøhus fra onsdag 3. Februar for BARN og UNGDOM til og med 19 år. Vi følger samme timeplan som var før jul så det er bare å møte til samme tidspunkter som gjaldt før jul. Vi følger fortsatt samme korona restriksjoner hvor kun spillere som er med på trening kan gå inn i boblen. De som skal på trening skal møte kun få minutter før trening og forlate området straks de er ferdige med treningen. Viktig at spillerne blir informert om dette da vi har sett at mange oppholder seg på området både før og etter treningen.
Trenerne følger opp rutinene inne i hallen slik at alle skal være så trygge på treningen som mulig.

Det er med stor lettelse vi igjen kan ønske barn og ungdom velkommen til tennis...

Daglig Leder
Per Godtfredsen


KORONA TILTAK - OPPSTART 2021

Viktig at alle følger klubbens korona-retningslinjer slik at tiltakene som gjelder får den effekt vi ønsker.

Kun barn som går i barneskolen som nå kan spille i boblen, ingen andre kan gå inn i boblen, gjelder også foreldre som skal levere og hente barn. Ingen får nå lov til og henge på tennisområdet, man møter til trening 5 minutter før trening, straks timen er avsluttet må alle forlate området umiddelbart. Kun de som har trening som kan være inne i boblen og inne i Bygdøhus. Trenerne har instruks om og be alle som ikke har time om og forlate området. Trenerne følger faste rutiner i forhold til hygiene for treningsgruppene. Vi har også rutiner for ekstra renhold av dører, slusen inn i boblen med mer.

Alle tiltakene vi setter inn er ene og alene tiltak vi setter inn for og unngå spredning, vårt mål med dette er også at vi klarer og opprettholde aktiviteten i klubben som vi alle setter så stor pris på.

Barn som går i barneskolen kan også ta privattimer, man må da ta kontakt med en av trenerne for og gjøre avtaler.

Bygdø Tennisklubb

Daglig Leder

Per GodtfredsenOppslagstavle

Oppdaterte korona retningslinjer fra NTF

31. okt.

Oktober 2020...

Les mer

Oppdatering hallprosjekt

4. jul.

Vedlagt følger oppdatering hallprosjekt per 3. juli 2020...

Les mer
Se flere nyheter

«What matters isn't how well you play when you're playing well. What matters is how well you play when you're playing badly.»

- Martina Navratilova

Bygdø Tennisklubb er
stolt av å tilby privattimer
med våre dyktige og
ressurssterke trenere

Book trener