onsdag, kl 12 - kl 18 20° Lettskyet. Svak vind, 2.2 m/s fra Sør. 0 mm nedbør.

PÅMELDING TENNISKURS SESONGEN 2021 - 2022


Velkommen til å melde dere på kurs for kommende sesong 2021 - 2022 som starter 16. august.
Alle påmeldinger ligger nå ute i Matchi, vær nøye når dere velger kurs så påmeldingene blir korrekte.
Det er litt endringer denne gangen så ta dere tid til å lese igjennom teksten som man finner under kurset man øsker å melde deg på.

HVORDAN MELDE SEG PÅ:
Påmeldingene for de ulike kursene ligger ute på Matchi, finner man ikke frem til kursene så kan man gå inn på klubbens hjemmeside www.bygdotk.no
og klikke på PÅMELDINGER.

Som flere og flere er blitt kjent med så kan man ikke melde på flere personer til samme kurs dersom disse personene har samme e post.
Da er det kun en løsning og det er og sende ny e post for minst en av de som skal meldes på til e post: admin@bygdotk.no

Det er så absolutt og anbefale og logge inn med navnet på den som skal delta på kurset, får dere ikke det til så ta kontakt på mail: admin@bygdotk.no.
Dersom dere klarer og logge inn med en annens persons profil er det viktig at dere skriver inn navnet på den som faktisk skal delta på kurset.

NB! får dere problemer så ikke bruk tid, ta kontakt så løser vi det meste, så sparer vi alle tid.

Bygdø Tennisklubb
Daglig Leder
Per Godtfredsen


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 22.06.21.

TIL MEDLEMMENE I BYGDØ TENNISKLUBB
Innkalling til årsmøte i Bygdø tennisklubb 2020.

Styret innkaller herved til årsmøte i Bygdø Tennisklubb som avholdes 22.06.2021 klokken 19:00.
I år avholdes årsmøte digitalt og med påmelding per e-post.
Ønsker du å delta i årsmøte bes du vennligst registrere deg ved å sende en e-post til styret@bygdotk.no innen 21.06.2021. Link til møtet sendes ut til registrerte deltakere på møtedagen. Saksliste, årsregnskap, årsberetning og organisasjonsplan med vedlegg får man tilgang til ved å klikke på respektive vedlegg til høyre for denne teksten. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bygdø tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bygdø tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bygdøtennisklubbs vedtekter på www.bygdotk.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@bygdotk.no. Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret BTKPÅMELDING DIVERSE TURNERINGER

Det ligger nå ute påmelding for følgende aktiviteter i Matchi:
1. Match Weekend for U10 / U11 / U12 spillere
2. Big Daddy
3. Hot Mama
4. Klubbmesterskap for barn og voksne

Gå inn på Matchi og finn frem til aktiviteten som er aktuell, man kan også gå in via klubbens nettside www.bygdotk.no og klikke på PÅMELDINGER.

Når det gjelder problemene vi har i Matche vedrørende campene så er det fortsatt ikke blitt løst som er beklagelig.
Finner ikke Matchi ut av dette vil vi se på andre løsninger, kommer tilbake med info i morgen.

Er det spørsmål eller annet så ta kontakt på mail: admin@bygdotk.no

Bygdø Tennisklubb
Daglig Leder
Per Godtfredse


Gjelder fakturering for barn og ungdom som deltar på gruppetrening

I disse terminene har det vært perioder hvor vi har måtte stenge ned på grunn av korona-situasjonen. For termin 2 (fra nyttår til påske) faktureres kun timer som er blitt gjennomført. Timer som ble kansellert grunnet korona situasjonen blir ikke fakturert. For de som deltok på vinterferie-tennisen betyr det at disse timene vil bli fakturert da de dermed ikke er og regne som kompensasjonstimer. På samme faktura finner dere også timene for termin 3 (fra påske til sommerferien). Dersom vi i fremtiden igjen må stenge ned aktiviteter grunnet uforutsette hendelser vil klubben/styret på nytt måtte vurdere situasjonen nøye med tanke på om nedstengte timer vil bli fakturert eller ikke. Dersom man ser for seg at nedstengte timer blir fakturert vil klubben finne frem til gode kompensasjonsordninger. Klubben har som følge av pandemien anstrengt likviditet. Samtlige medlemmer oppfordres til å betale fakturaen ved forfall. Ubetalte fakturaer kan få konsekvenser for fremtidig kursdeltakelse.

Bygdø Tennisklubb
Daglig Leder
Per Godtfredsen


PORSCHE CUP U10 SPILLERE

Porsche Cup er Norges uoffisielle tennismesterskap for U10 spillere (født 2011/12), turneringen avholdes på Heming fra 4. – 8. august i år.

Turneringen er et fint møtested for tennisbarn fra hele landet, og det spilles både singles, doubles og mixed doubles med oransje baller på mid-sized bane.

Bygdø pleier å være blant de største lagene, og vi håper at så mange som mulig vil delta også i år.

Bygdø Tennisklubb vil arrangere en oppkjørings-camp fra 28. juli til 1. august

Dere finner mer info om oppkjørings-campen på Matchi hvor dere også melder dere på campen.

Hvordan melde seg på oppkjørings-campen:

Ved å gå inn på Matchi- Bygdø Tennisklubb så finner dere påmeldingen, man kan også gå inn på klubbens nettside www.bygdotk.no og klikke på PÅMELDINGER.

Har dere spørsmål om påmeldingen til campen så ta kontakt på mail: admin@bygdotk.no

NB! Har dere spørsmål om turneringen eller trenger dere hjelp til å melde dere på Porsche Cup turneringen er det bare å ta kontakt med Yannic, Fernando som er ansvarlig trener vil også være behjelpelig om det er spørsmål.

Bygdø Tennisklubb

Daglig Leder

Per GodtfredsenKjære Medlemmer

Det er utfordrende tider nok en gang og vi går inn i en utendørssesong noe annerledes enn vi hadde forventet, og med en virus-mutant som er enda mer smittsom og uforutsigbar. Men i det vi går en varmere årstid i møte finnes det gode nyheter i at boblen er nede - snø og is til tross - og vi kan komme forsiktig i gang med et treningstilbud utendørs, under de restriksjonene som er pålagt idretten i Oslo.

For BTKs medlemmer har vi gleden av å tilby følgende:

1. Tennisskolen: Gruppespill for barn starter opp f.o.m mandag 22.03. og ut uken frem til påske med en forventet forlengelse av samme tilbud etter påske. Tilbudet kan være noe redusert for å sikre at alle kommer med. Dere vil få fortløpende informasjon fra Fernando om gruppeinndeling og tidspunkt for deres barn.

2. Privattimer: En-til-en privattimer kan gjenopptas, også for voksne. Det vil si at voksne kan booke privattime med trener, men kun èn (1) spiller per time er tillatt ( dvs max 2 på banen inkl trener). Privattimer for voksne legges p.t. i perioden utenom Tennisskolen (14-19).

3. Banebooking: Matchi åpnes f.o.m i dag for booking av baner 1 og 2, og er tilgjengelig for alle medlemmer, pris 100,-. Navn på begge spillere skal registreres i systemet (smittesporing, informasjon om hvordan kommer) og spill er kun tillatt for medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år. Barn født 2011 eller senere kan ikke spille alene uten voksen. Alle skal overholde de til enhver tid gjeldende smittevernregler og vi oppfordrer sterkt til at ansvarlig voksen er tilstede, for spill mellom de yngre barna. Det vil enn så lenge kun være anledning for voksne å booke bane i perioden utenom tennisskolen (14-19).

4. Påske: I påsken vil vi tilby samme type opplegg som i vinterferien til barna født 2012 og tidligere. Informasjon om dette kommer separat.

Forøvrig gjelder følgende restriksjoner ved anlegget:

1. Maske: Maske skal benyttes av alle voksne og ungdom fra ungdomsskolealder som ankommer anlegget. Dette gjelder både for foreldre som skal levere/hente barn og for spillere på vei til og fra banen. Ved henting av barn ber vi om at foreldre, så langt det lar seg gjøre, avtaler med barna å møte dem på p-plassen.

2. Opphold og avstand: Ingen skal oppholde seg på anlegget forutenom ansatte, spillere og evt 1 voksen ansvarlig for barnespillere f 2011 eller tidligere. MINIMUM 2 meters avstand til enhver tid fra alle spillere og trenere. Trenerne er utsatt for et stort smittepress og de skal og må skånes. Det er fullt mulig for voksne mennesker å holde langt mer enn 2 meters avstand på en tennisbane. Vennligst gjør dette.

3. Hygiene: Alle nasjonale hygiene, håndvask og antibac råd skal til enhver tid følges, som tidligere.

4. Nærkontakter: Dersom et familiemedlem er i karantene så har spiller ikke anledning til å delta på noen aktivitet ved BTK før det foreligger to negative tester fra familiemedlemmet i karantene.

5. Sykdom: Ingen snue, ei heller allergi, kan tolereres på anlegget. Enhver antydning til covid-symptomer betyr at man ikke kan oppsøke BTK.

6. Informasjon: Vi ber om transparens ifm smitte og karantene hos spillere ved klubben. Smitteteam-Vest er under stort press og selv da det forekommer smitte på skolen informeres ikke nødvendigvis idretten, som selv må utføre egen smittesporing. Foreldre og spillere kan gjøre denne jobben lettere for oss ved å gi oss informasjon om potensielle smitte situasjoner som kan affisere BTKs ansatte og medlemmer.

Bygdø Tennisklubb

Styreleder

Anouska AndenæsVår egen Philippe Robin-Skaug har skrevet et flott innlegg i Aftenposten om ungdomstennis

Philippe Robin-Skaug belyser med sitt innlegg viktige synspunkter i forhold til hvordan ungdom også rammes når deres aktiviteter stenges ned.

Klikk på linken for å kunne lese innlegget:

Prisen vi ungdommer betaler under pandemien, er for høy (aftenposten.no)


Oppslagstavle

Tennishallprosjekt

13. mai

Mai 2021...

Les mer

Oppdaterte korona retningslinjer fra NTF

31. okt.

Oktober 2020...

Les mer
Se flere nyheter

«What matters isn't how well you play when you're playing well. What matters is how well you play when you're playing badly.»

- Martina Navratilova

Bygdø Tennisklubb er
stolt av å tilby privattimer
med våre dyktige og
ressurssterke trenere

Book trener